Zasady korzystania w bibliotece szkolnej


ZASADY KORZYSTANIA z WYPOŻYCZALNI i CZYTELNI

W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

Z biblioteki korzystają: uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Uczniowie korzystają z wypożyczalni i czytelni.

Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystamy:

 • wypożyczając je do domu;
 • czytając lub przeglądając je na miejscu (księgozbiór podręczny i czasopisma);
 • wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (komplety przekazane do pracowni).

PAMIĘTAJ:

 • Z książkami i czasopismami obchodzimy się ostrożnie. Chronimy je przed zniszczeniem.
 • Na terenie biblioteki nie jemy i nie pijemy.
 • Wchodząc do biblioteki, plecaki i inne torby zostawiamy na zewnątrz.
 • Szanując prawo innych osób do pracy w atmosferze skupienia, zachowujemy się w bibliotece cicho i spokojnie, a z telefonów komórkowych korzystamy wg zasad opisanych w Statucie Szkoły.
 • Z innych urządzeń elektronicznych korzystamy po indywidualnym zgłoszeniu bibliotekarzowi potrzeby skorzystania z nich i każdorazowo indywidualnym ustaleniu zasad używania ich na terenie biblioteki.
 • W bibliotece respektujemy indywidualne prośby i uwagi kierowane do nas ze strony nauczyciela-bibliotekarza, a dotyczące biblioteki oraz tzw. „obyczajów bibliotecznych”.

Uczeń klasy „0”

 • wypożycza książki pod opieką: rodziców, prawnych opiekunów lub uczęszczającego do naszej szkoły starszego (z klasy od III do VIII) rodzeństwa;
 • wypożyczenia rozpoczyna po zorganizowanym w bibliotece spotkaniu: cała klasa pod opieką wychowawcy;
 • jednorazowo może wypożyczyć 1 książkę, po jej oddaniu może wypożyczyć następną.

Uczeń klasy I

 • pierwszy raz wypożycza książkę z wypożyczalni podczas zorganizowanego w bibliotece spotkania z całą klasą, w obecności wychowawcy klasy;
 • jednorazowo może wypożyczyć 1 książkę, po jej oddaniu może wypożyczyć następną.

Uczniowie klas II do VIII (włącznie):

 • indywidualne wypożyczanie książek rozpoczynają po 14 dniach od dnia rozpoczęcia nowego roku szkolnego;
 • w nowym roku szkolnym z wypożyczalni korzystają, jeśli w czerwcu poprzedniego roku szkolnego dopełnili obowiązku rozliczenia się z wypożyczalnią;
 • jednorazowo wypożyczają 2 książki, w tym 1 lekturę do języka polskiego;
 • następną lekturę do języka polskiego wypożyczają po oddaniu poprzedniej.

W przypadkach uzasadnionych udziałem ucznia w konkursach przedmiotowych liczba książek wypożyczonych jednorazowo może być zwiększona – po konsultacji z nauczycielem opiekunem konkursu.

Wypożyczone książki oddajemy do biblioteki NAJPÓŹNIEJ po 14 dniach kalendarzowych, licząc od dnia ich wypożyczenia, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.

W przypadku lektur do języka polskiego czas ten może być wydłużony – po konsultacji z nauczycielami polonistami.

Przez ostatnie dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego:

 • wcześniej wypożyczone materiały oddajemy, tzn. rozliczamy się z biblioteką;
 • w tym czasie biblioteka wypożyczeń nie prowadzi.

Z czytelni korzystamy od pierwszego do ostatniego dnia każdego roku szkolnego, w dni zajęć dydaktycznych, w godzinach pracy biblioteki.

Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, ma obowiązek odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela-bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej/zniszczonej.

W przypadku zmiany szkoły lub rozwiązania umowy o pracę, czytelnik zobowiązany jest rozliczyć się z biblioteką w trakcie załatwiania formalności administracyjnych związanych z wyżej wymienionymi okolicznościami.

Skip to content