Procedury funkcjonowania biblioteki w czasie pandemii


Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki w Szkole Podstawowej nr 310 im. Michała Byliny w Warszawie w trakcie epidemii COVID-19

Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz w trakcie pracy z księgozbiorem powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach, a podczas kontaktu z użytkownikami biblioteki, stosować osłonę nosa i ust.
 2. Czytelnik przebywający w bibliotece zobowiązany jest do założenia maseczki lub przyłbicy.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m).
 4. Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia (co godzinę).
 5. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, blaty.
 6. Ogranicza się liczbę użytkowników mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej do 2 osób, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 7. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Zamówione przez czytelnika książki podaje wyłącznie nauczyciel bibliotekarz.
 8. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej.
 9. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

ORGANIZACJA PRACY SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

 1. Biblioteka szkolna jest otwarta dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 9.40 – 14.00.
 2. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email biblioteki: biblioteka.sp310@onet.pl w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw, dotyczących wypożyczeń.

REALIZACJA WYPOŻYCZEŃ I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1.         Ograniczony zostaje dostęp do czytelni oraz wolny dostęp do księgozbioru i czasopism. Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do wypożyczenia i zwrócenia zbiorów.

2.         W bibliotece może przebywać 2 czytelników ( 1 czytelnik odbierający zamówienie oraz 1 czytelnik oczekujący).

4.         Wypożyczenia książki można dokonać, wysyłając maila na adres: biblioteka.sp310@onet.pl albo wrzucając rewers do umieszczonego na korytarzu przed drzwiami biblioteki oznaczonego pudełka. Odbiór zamówienia będzie możliwy następnego dnia w godzinach pracy biblioteki.

5.         Poprawnie wypełniony rewers powinien zawierać dane czytelnika zamawiającego książkę (imię, nazwisko i klasę) oraz nazwisko autora i tytuł książki.

6.         Wypożyczenia lektur szkolnych mogą być realizowane na zamówienie wychowawcy lub nauczyciela polonisty.

7.         Zwroty książek odbywają się w godzinach pracy biblioteki.

8.         Zwracane książki czytelnik odkłada do wskazanego przez Bibliotekarza pudła oznaczonego datą zwrotu. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .

9.         Zwrócone egzemplarze książek zostają odizolowane i wyłączone z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach zgodnie z aktualnymi zaleceniami Biblioteki Narodowej wynosi 3 doby.

10.       Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.

Skip to content