Plan dnia świetlicy


Godzin

Proponowane zajęcia

Przed lekcjami

7.00-8.00Przygotowanie się dzieci do zajęć, zabawy swobodne dzieci
8.00-8.55Zajęcia tematyczne, plastyczne, doraźna pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe
8.55-9.50Zajęcia tematyczne, plastyczne, doraźna pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe
9.50-11.30Doraźny dyżur

Po zajęciach lekcyjnych 

11.30-12.25Zajęcia tematyczne, doraźna pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia ruchowe
12.25-12.55Przerwa obiadowa (I tura)
12.55-13.40Zajęcia ruchowe/ zabawy na patio, gry planszowe, zajęcia plastyczne
13.40-14.00Przerwa obiadowa (II tura)
14.00-14.45Zajęcia ruchowe/ zabawy na patio, gry planszowe, zajęcia plastyczne

Rozejście się do sal – zajęcia stałe

14.45-15.00Podział na grupy, rozejście do sal
15.00-15.30Odrabianie lekcji
15.30-15.45Czas na lekturę – zajęcia czytelnicze
15.45-16.15Zajęcia plastyczne, tematyczne, zabawy integracyjne
16.15-17.00Zajęcia tematyczne, plastyczne, doraźna pomoc w odrabianiu lekcji
17.00-18.00Zajęcia integracyjne, indywidualne, swobodna zabawa, porządkowanie świetlicy.
Skip to content