Obiady

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 DLA UCZNIÓW ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

1. Rodzice zapisują dziecko na obiady poprzez złożenie w sekretariacie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie szkoły (formularz jest oddzielny dla oddziału przedszkolnego i klasy 1 oraz oddzielny dla klas 2-8).

2. Rodzice mają możliwość wykupienia następujących zestawów posiłków:

a) śniadania +obiady;

b) obiady;

c) obiady + podwieczorki,

d) śniadania +obiady +podwieczorki

3. Opłat za posiłki należy dokonywać na szkolne konto bankowe

DBFO-SP310 WRD Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska 16

72103015080000000550341077

tytułem: żywienie, imię i nazwisko dziecka, klasa, za (miesiąc i rok).

4. Jeżeli dziecko będzie nieobecne w szkole to posiłki należy odwołać: osobiście w sekretariacie szkoły, elektronicznie na adres sp310.obiady@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie 22 641 24 88 do godz. 8:30. Dodatkowo zgłoszenia telefoniczne trzeba potwierdzić pisemnie lub mailowo do godziny 12:00 danego dnia.
5. Odwołania zgłaszane poza sekretariatem do nauczycieli i innych pracowników szkoły nie będą brane pod uwagę. Odwołania wpisywane w tytułach przelewu na konto bankowe również nie będą brane pod uwagę.
6. Całkowitą rezygnację z posiłków należy złożyć w sekretariacie szkoły w formie pisemnej lub elektronicznej na specjalnym formularzu dostępnym do pobrania na stronie internetowej szkoły.
7. Płatności za obiady należy dokonywać z góry do 26-go dnia mc-a za kolejny miesiąc (np. do 26 października wpłacamy za miesiąc listopad), z wyjątkiem miesiąca stycznia – wtedy opłaty należy dokonać dopiero na początku miesiąca do dnia 10 stycznia.
8. Za miesiąc wrzesień opłaty należy dokonać do 10 września.
9. Rodzice zobowiązują się do wpłacania opłaty za pełen miesiąc wg cennika dostępnego na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Przy wpłacie za kolejny miesiąc Rodzice mogą odliczyć kwotę pieniędzy za odwołane posiłki (zgłoszone w prawidłowy sposób) z poprzedniego miesiąca, ale po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły.
10. Rodzice zobowiązują się pokryć wszystkie koszty niewykorzystanych przez ich dziecko posiłków, które powstały w wyniku nieprawidłowego zgłoszenia nieobecności dziecka lub nieprawidłowej rezygnacji z posiłków.
11. W przypadku braku wpływu płatności za posiłki do 15. dnia za dany miesiąc będziemy Państwa informować o takim zdarzeniu. Jeśli nie dokonają Państwo płatności niezwłocznie, dziecko nie będzie mogło zjeść posiłków do czasu uregulowania wszystkich należności. Prosimy zabezpieczyć w takiej sytuacji dzieci w dodatkowy posiłek Jeśli należność zostanie uregulowana należy zgłosić ten fakt do 8.30 w sekretariacie szkoły aby dziecko od danego dnia mogło zjeść posiłki.
12. Abonament obiadowy dla oddziału 0a:

ABONAMENT OBIADOWY dla oddziału „0a”

 

  • śniadania + obiady + podwieczorki 2,0 + 7,00 + 2,0 = 11,00 zł

Styczeń 18 dni x 11 zł = 198,00 zł + 11,0 zł (za 7.01.22 dyżur) + 11 zł (za 31.1.22 – ferie)

Luty 11 dni x 11 zł = 121,00 zł + 99,0 zł (za 1-11.02.22 – ferie zimowe)
Marzec  23 dni x 11 zł = 253,00

Kwiecień 17 dni x 11 zł = 187,00 zł + 33,0 zł (za 14-19.04.22 – dyżur okołoświąteczny)

Maj 17 dni x 11 zł = 187,00 zł + 11 zł (za 2.05.22 dyżur ) + 33 zł (za 24-26.05.22 – dyżur w czasie egzaminów)

Czerwiec 15 dni x 11 zł = 165,00 zł + 55,0 zł (za 24-30.06.22 – dyżur wakacyjny)

 

  • śniadania + obiady / obiady+ podwieczorki 2,0 + 7,00 = 9,00 zł

Styczeń 18 dni x 9 zł = 162,00 zł + 9,0 zł (za 7.01.22 dyżur) + 9 zł (za 31.1.22 – ferie)

Luty 11 dni x 9 zł = 99,00 zł + 81,0 zł (za 1-11.02.22 – ferie zimowe)
Marzec  23 dni x 9 zł = 207,00

Kwiecień 17 dni x 9 zł = 153,00 zł + 27,0 zł (za 14-19.04.22 – dyżur okołoświąteczny)

Maj 17 dni x 9 zł = 153,00 zł + 9 zł (za 2.05.22 dyżur ) + 27 zł ( za 24-26.05.22 – dyżur w czasie egzaminów)

Czerwiec 15 dni x 9 zł = 135,00 zł + 45,0 zł (za 24-30.06.22 – dyżur wakacyjny)

         

  • obiady tj. 7,00 zł

Styczeń 18 dni x 7 zł = 126,00 zł + 7,0 zł (za 7.01.22 dyżur ) + 7 zł (za 31.1.22 – ferie)

Luty 11 dni x 7 zł = 77,00 zł + 63,0 zł (za 1-11.02.22 – ferie zimowe)
Marzec 23 dni x 7 zł = 161,00

Kwiecień 17 dni x 7 zł = 119,00 zł + 21,0 zł (za 14-19.04.22 – dyżur okołoświąteczny)

Maj  17 dni x 7 zł = 119,00 zł + 7 zł (za 2.05.22 dyżur) + 21 zł (za 24-26.05.22 – dyżur w czasie egzaminów)

Czerwiec 15 dni x 7 zł = 105,00 zł + 35,0 zł (za 24-30.06.22 – dyżur wakacyjny)

 

 

Generated button
Generated button

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POSIŁKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 DLA KLAS I-VIII

1. Rodzice zapisują dziecko na obiady poprzez złożenie w sekretariacie wypełnionego formularza, dostępnego na stronie internetowej szkoły, a także w sekretariacie szkoły (formularz jest oddzielny dla oddziału przedszkolnego oraz oddzielny dla klas 1-8).
2. Opłat za posiłki należy dokonywać na szkolne konto bankowe

DBFO-SP310 WRD Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska

16 72103015080000000550341077
tytułem: żywienie, imię i nazwisko dziecka, klasa, za (miesiąc i rok).

3. Jeżeli dziecko będzie nieobecne w szkole to posiłki należy odwołać: osobiście w sekretariacie szkoły, elektronicznie na adres sp310.obiady@edu.um.warszawa.pl lub telefonicznie 22 641 24 88 do godz. 8:45. Dodatkowo zgłoszenia telefoniczne trzeba potwierdzić pisemnie lub mailowo do godziny 12:00 danego dnia.
4. Odwołania zgłaszane poza sekretariatem do nauczycieli i innych pracowników szkoły nie będą brane pod uwagę. Odwołania wpisywane w tytułach przelewu na konto bankowe również nie będą brane pod uwagę.
5. Całkowitą rezygnację z posiłków należy złożyć w sekretariacie szkoły
w formie pisemnej lub elektronicznej na specjalnym formularzu
dostępnym do pobrania na stronie internetowej szkoły.
6. Płatności za obiady należy dokonywać z góry do 26-go dnia mc-a za kolejny miesiąc (np. do 26 października wpłacamy za miesiąc listopad), z wyjątkiem miesiąca stycznia – wtedy opłaty należy dokonać dopiero na początku miesiąca do dnia 10 stycznia.
7. Za miesiąc wrzesień opłaty należy dokonać do 15 września.
8. Rodzice zobowiązują się do wpłacania opłaty za pełen miesiąc wg cennika dostępnego na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń. Przy wpłacie za kolejny miesiąc Rodzice mogą odliczyć kwotę pieniędzy za odwołane posiłki (zgłoszone w prawidłowy sposób) z poprzedniego miesiąca, ale po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły.
9. Rodzice zobowiązują się pokryć wszystkie koszty niewykorzystanych przez ich dziecko posiłków, które powstały w wyniku nieprawidłowego zgłoszenia nieobecności dziecka lub nieprawidłowej rezygnacji z posiłków.
10. W przypadku braku płatności 15-go za dany miesiąc, od dnia następnego dziecko nie będzie mogło zjeść obiadu ( nie zostanie wpuszczone na pełen obiad ) do czasu uregulowania wszystkich należności ( fakt uregulowania należności należy zgłosić do 8.45 w sekretariacie szkoły aby dziecko od danego dnia mogło zjeść obiad).
11. Abonament obiadowy dla klas I-VIII:ABONAMENT OBIADOWY dla  KLASY I-VIII

OPŁATY ZA OBIADY W OKRESIE 10.I.2022r – 23.VI.2022r (opłaty nie uwzględniają dni tzw. dyżurowych)

styczeń : 15 dni x 7 zł = 105,00 zł ( 31.I.22r. – ferie zimowe)

luty: 11 dni x 7 zł = 77,00 zł ( 1-12.II.22r. –ferie zimowe)

marzec: 23 dni x 7 zł = 161,00 zł

kwiecień: 17 dni x 7 zł = 119,00 zł (14-19.IV.22r. – przerwa Wielkanocna)

maj: 17 dni x 7 zł = 119,00 zł (2-3.V.22r. ) , (24-26.V.22r. – egzaminy ósmoklasistów)

czerwiec : 15 dni x 7 zł = 105,00 zł (16-17.VI.22r.)

UWAGA: REZYGNACJA Z OBIADÓW TYLKO W FORMIE PISEMNEJ!

BARDZO PROSIMY O ODWOŁYWANIE OBIADÓW W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI DZIECKA W SZKOLE

Odwołanie obiadu tylko do godziny 8.45 – osobiście w sekretariacie,
telefonicznie 22 641 24 88 , email : sp310.obiady@edu.um.warszawa.pl

WPŁATY NA OBIADY dokonujemy na konto:

DBFO-SP310 WRD Bank Handlowy w Warszawie ul. Senatorska 16

nr 72 1030 1508 0000 0005 5034 1077

tytułem: imię i nazwisko dziecka, klasa, za miesiąc

 Za obiady płacimy z góry do 26- go za kolejny miesiąc. W grudniu nie płacimy za styczeń !!!!!!!!

Uwaga!!!! W przypadku braku płatności za dany miesiąc do 15-go , od dnia następnego dziecko może nie zostać wpuszczone na obiad do czasu uregulowania należności (fakt uregulowania należności należy zgłosić do 8.45 w sekretariacie szkoły aby dziecko w danym dniu zjadło obiad)
Odwołanie obiadu tylko do godziny 8.45 – osobiście w sekretariacie, telefonicznie 22 641 24 88 , email : sp310.obiady@edu.um.warszawa.pl

BARDZO PROSIMY O REGULOWANIE ZALEGŁOŚCI  WPŁAT ZA OBIADY!!!

Generated button
Generated button

 

Skip to content