Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2021/22 w SP 310

KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Lp. WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁY DATA UWAGI
1 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2021 (śr)  
2 1. zebranie z rodzicami – spotkanie organizacyjne 8.09.2021 (śr)  
3 2. zebranie z rodzicami – konsultacje/spotkanie „przy stolikach” 27.10.2021 (śr)  
4 3. zebranie z rodzicami – Kartoteka ucznia/ arkusz postępów ucznia, propozycje ocen śródrocznych, propozycje ocen zachowania oraz informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych 15.12.2021 (śr)  
5 Zimowa przerwa świąteczna 23-31.12. 2021 zajęcia dyd.-wych. od 3.01. (pon.)
6 Termin wystawiania ocen śródrocznych do 18.01.2022 (wt)  
7 Posiedzenie rady pedagogicznej ws. klasyfikacji śródrocznej 21.01.2022 (pt)  
8 Zakończenie I półrocza 21.01.2022 (pt) rozpoczęcie II półrocza – od 24.01.2022 (pon)
9 4. zebranie z rodzicami – informacja o ocenach śródrocznych, podsumowanie I półrocza 26.01.2022 (śr)  
10 Ferie zimowe – woj. mazowieckie 31.01-13.02. 2022 zajęcia dyd.-wych. od 14.02. (pon.)
11 Rekolekcje Wielkopostne termin zostanie podany
12 Wiosenna przerwa świąteczna 14-19.04.2022 (czw-wt) zajęcia od 20.04. (środa)
13 5. zebranie z rodzicami – konsultacje/spotkanie „przy stolikach” 20.04.2022 (śr)  
14 Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i ocen zachowania 13.05.2022 (pt)  
15 Święto Szkoły termin zostanie podany
16 6. zebranie z rodzicami – Kartoteka ucznia/arkusz postępów ucznia, propozycje ocen rocznych, propozycje ocen zachowania oraz informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych 17.05.2022 (wt)  
17 Termin składania wniosków przez rodziców i uczniów – uzyskanie wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej (kontrakty) max. termin do 24.05.2022 (wt)  
18 Egzamin ósmoklasisty – język polski 24.05.2022 (wt) Dni wolne od zajęć dydaktycznych- egz. poprawkowe 13,14,15.06.22
19 Egzamin ósmoklasisty – matematyka 25.05.2022 (śr)
20 Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny 26.05.2022 (czw)
21 Termin wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych 10.06.2022 (pt)  
22 Posiedzenie rady pedagogicznej ws. klasyfikacji rocznej i końcowej 14.06.2022 (wt)  
23 Plenarne posiedzenie rady pedagogicznej 24.06.2022 (pt)  
24 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022 (pt)  
25 Ferie letnie 25.06. – 31.08.2022  
26 Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania szkołom zaświadczeń 1.07.2022  

Terminy zebrań z rodzicami (środy) – 8.09., 27.10., 15.12., 26.01., 20.04., 17.05.

DNI USTAWOWO WOLNE

Lp. DATA NAZWA
1 1 listopada (poniedziałek) Wszystkich Świętych
2 11 listopada (czwartek) Narodowe Święto Niepodległości
3 25-26 (sobota-niedziela) Boże Narodzenie
4 1 stycznia (sobota) Nowy Rok
5 6 stycznia (czwartek) Święto Trzech Króli
6 17-18 kwietnia (niedziela-poniedz.) Wielkanoc
7 1 maja (niedziela) Międzynarodowe Święto Pracy
8 3 maja (wtorek) Święto Konstytucji 3 maja
9 16 czerwca (czwartek) Boże Ciało

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM 2021/22

12.11.2021 (pt)

7.01.2022 (pt)

2.05.2022 (pon)

24-26.05.2022 (wt-czw) – egzaminy ósmoklasistów

17.06.2022 (pt)

Skip to content