Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/21 w SP 310

zaktualizowany 3.12.2020 r.

Lp.WYDARZENIE Z ŻYCIA SZKOŁYDATAUWAGI
 1Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego1.IX.2020 (wtorek) 
 21. ZEBRANIEz rodzicami – spotkanie organizacyjne9.IX.2020 (środa)terminy ustala Dyrektor
 3Ślubowanie uczniów klas pierwszych14.X.2020 
 42. ZEBRANIEzrodzicami –  konsultacje/spotkanie „przystolikach”28.X.2020 (środa) 
 5Dyskoteka Andrzejkowa(Uwaga – jeśli nie będzie pandemii) termin zostanie podany
 63. ZEBRANIEz rodzicami – arkusz postępów ucznia, propozycje ocen śródrocznych, propozycje ocen zachowania oraz informacja
o przewidywanych ocenach niedostatecznych UWAGA – ze względu na pandemię  – odwołane 
2.XII.2020 (środa)do 4.12 – rodzice przesyłają za pomocą Librusa oświadczenia
o zapoznaniu się z ocenami proponowanymi
 7Termin wystawiania ocen śródrocznych22.XII.2020  (wtorek)  
 8Zimowa przerwa świąteczna23.XII3.I 2021  uwaga –nowy termin 
 9Ferie zimowe –wszystkie województwa4-17.I. 2021  uwaga –nowy termin  zajęciadyd.-wych.
od 18.I. (pon.)
 10Śródroczne  klasyfikacyjne posiedzenia rady pedagogicznej 21-22.I.2021 (czw., pt)uwaga –nowy termin
 11Zakończenie I półrocza22.I.2021 (wtorek)uwaga –nowy terminrozpoczęcie II półrocza – od 25.I.2021 (poniedziałek)
 124. ZEBRANIEz rodzicami – informacja o ocenach śródrocznych,
podsumowanie I półrocza  UWAGA – zależy od sytuacji pandemicznej– istnieje możliwość zapoznania się z arkuszem postępów ucznia dzięki platformie LIBRUS
27.I.2021 (środa)uwaga –nowy termin
 13OD II PÓŁROCZA PRZECHODZIMY NA PEŁNY ZAKRES USŁUG PLATFORMY EDUKACYJNEJLIBRUS
 13Dyskoteka karnawałowa (Uwaga – jeśli nie będzie pandemii)termin zostanie podany
 14Bal klas ósmych(Uwaga – jeśli nie będzie pandemii)termin zostanie podany
 15Rekolekcje Wielkopostne termin zostanie podany
 16Wiosenna przerwa świąteczna1-6.IV.2021  zajęcia od 7.IV. (środa)
 175. ZEBRANIEz rodzicami-konsultacje/spotkanie „przy stolikach”14.IV.2021 (środa) 
 18Termin wystawiania przewidywanych ocen rocznych7.V.2021 (piątek) 
 19Święto Szkoły termin zostanie podany
 206. ZEBRANIEz rodzicami- arkusz postępów ucznia, propozycje ocen rocznych, propozycje ocen zachowania oraz informacje
o przewidywanych ocenach niedostatecznych
12.V.2021 (środa) 
 21Egzamin ósmoklasisty – język polski25.V.2021 (wtorek)
W dniu egzaminu na terenie szkoły nie ma zajęć dydaktycznych
 22Egzamin ósmoklasisty – matematyka26.V.2021 (środa)jw.
 23Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny27.V.2021 (czwartek)jw.
 24Końcoworoczneklasyfikacyjneposiedzenia radypedagogicznej15, 17.VI.2021 (wt,czw) 
 25Plenarneposiedzenieradypedagogicznej25.VI.2021 
 26Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych25.VI.2021 (piątek) 
 27Ferie letnie26.VI.-
31.VIII. 2021
 
 28Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazania szkołom zaświadczeń2-8.VII.2021 

DNI USTAWOWO WOLNE

Lp.DATANAZWA
 11 listopada (niedziela)Dzień Wszystkich Świętych
 211 listopada (środa)Narodowe Święto Niepodległości
 31 stycznia (piątek)Nowy Rok
 46 stycznia (środa)Święto Trzech Króli
 51 maja (sobota)Międzynarodowe Święto Pracy
 63 maja (poniedziałek)Święto Konstytucji 3 maja
 73 czerwca (czwartek)Boże Ciało

Terminy zebrań z rodzicami – 9.IX, 28.X, 2.XII, 13.I,  14.IV, 12.V 

Skip to content