Dokumenty pedagoga i psychologa

„Każdego dnia mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi”

Janusz Korczak

 

Dokumenty pedagoga i psychologa 

Stypendium szkolne

Zasiłek szkolny

Dofinansowanie do obiadów

Stypendia i zasiłki dla uczniów 2021

Od 1 września 2021 r. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy rozpoczyna przyjmowanie wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

Wnioski można składać:

  1. osobiście w siedzibie Ośrodka
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ul. J. Cybisa 7 02-784 Warszawa
  3. drogą elektroniczną, wysyłając na adres: sekretariat@ops-ursynow.pl

O czym należy pamiętać, ubiegając się o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny?

  1. Wybierz właściwy wniosek odpowiadający świadczeniu, o które się ubiegasz.
  2. Wypełniając wniosek zapoznaj się ze szczegółową instrukcją jego wypełniania.
  3. Zadbaj o czytelne wypełnienie wniosku.
  4. Dołącz wymagane we wniosku zaświadczenia lub oświadczenia zgodnie z instrukcją dotyczącą wypełniania wniosku.
  5. Pamiętaj, że wnioski będą przyjmowane do dnia 15 września 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content